Dofinansowanie UE

w przygotowaniu

 

Opis operacji zawiera następujące informacje:
• typ/nazwa operacji,
• cel operacji,
• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty,
• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest
operacja.